បដាទំព័រ

ត្រាក់ទ័រ Spur Gears

Helical Gearshaft

Helical Gear Motor Gearshaft

16mncr5 Helical Gearshaft & Helical Gear

ឧបករណ៍បំលែង Sprial Bevel

Hypoid Gears

កិនគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Iso5 Gear Hypoid ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។

សំណុំ Gear Hypoid

Km Series Hypoid Gears សម្រាប់ Hypoid Gearbox

Rack និង Pinions

មុំ helix 44 ដឺក្រេ។

ឧបករណ៍ត្រាក់ទ័រ helical កោរសក់